Aktualności

Komórki Macierzyste w Neurologii

Komórki Macierzyste w Neurologii
Dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk
Klinika Neurologii Dziecięcej USD w Lublinie

W każdym żywym organizmie, systematycznie powstają nowe komórki, które następnie dojrzewają, różnicują się w bardziej wyspecjalizowane a na koniec po ściśle określonym czasie, zapisanym w ich materiale genetycznym, obumierają. Nowych pokoleń dostarczają komórki macierzyste (KM). Są one niezróżnicowane i zdolne do dojrzewania, podziału przez czas nieokreślony, samoodnawiania i do tworzenia bardziej wyspecjalizowanych komórek. Komórki macierzyste można podzielić na cztery kategorie: : totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne (np krwiotwórcze komórki macierzyste – KKM lub mezenchymalne komórki macierzyste – MKM) oraz unipotencjalne. Coraz częściej w medycynie znajdują zastosowanie MKM. Mezenchyma oznacza rozwijającą się tkankę łączną zarodka, wywodzącą się głównie z mezodermy. Mezenchymalne komórki macierzyste jak inne komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do samoodnawiania (posiadają zdolność wytwarzania komórki potomnej podobnej do komórki macierzystej). Pojedyncza komórka posiada zdolność różnicowania się w wiele linii komórkowych oraz in vivo są zdolne do odtworzenia tkanek, w które są mogą się różnicować. MKM można izolować z wielu źródeł w organizmie. Najczęściej wykorzystywanym jest szpik kostny oraz tkanka tłuszczowa. Ponadto komórki te występują w krwi pępowinowej, łożysku, miazdze zębów mlecznych, płynie maziowym, więzadle przyzębowym, migdałkach, przytarczycy, mięśniach szkieletowych, oponie twardej, chrząstce oraz skórze. Zostały one również wyizolowane z galarety Whartona (Wharton jelly), opisanej po raz pierwszy przez doktora Thomasa Whartona (1614-1673) w 1656 roku. Przez ISCT (International Society for Cellular Therapy) zostały ustalone kryteria jakie musi spełniać populacja komórek żeby można ją było uznać za populację macierzystych komórek mezenchymalnych. Są to: ekspresja charakterystycznych antygenów, samopowielanie, różnicowanie w tkanki kostną, chrzęstna, mięśniową czy nerwową, funkcje ułatwiające wszczepienie przeszczepionych komórek hematopoetycznych oraz działanie immunomodulujące. Te szczegółowe kryteria spełniają nie tylko MKM pochodzące ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej ale również komórki pozyskane z galarety Whartona. Ponadto stwierdzono, iż macierzyste komórki mezenchymalne pochodzące z galarety Whartona wykazują znacznie większy potencjał proliferacyjny niż komórki pochodzące ze szpiku kostnego. Dotychczas skutecznie wykorzystuje się MKM w hematologii, onkologii oraz w transplantologii. Głównymi zaburzeniami, w których stosowane są powyższe komórki są m.in.: leczenie toksyczności spowodowanej przez chemioterapię, profilaktyka choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, leczenie ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi.

Czytaj więcej »

9 luty 2014 r. Karnawałowa impreza dla dzieci z porażeniem mózgowym

W niedzielę 9 lutego 2014 r. w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym zorganizowało imprezę karnawałową dla dzieci i rodzin osób cierpiących na mózgowe porażenie. Kilkadziesiąt rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi przybyło na „Bal karnawałowy” na którym, dzieci i rodziców czekały niezapowiedziane atrakcje i niespodzianki. Na scenie wystąpił: zespół Teatru Domowego z przedstawieniem pt. „Smok wawelski”. Nie zabrakło również magii, iluzjonista „TOMAS” pytał dzieci czy wiedzą na czym ta dyscyplina polega. Szczególne wrażenie na wszystkich uczestnikach balu wywarł pokaz tańca irlandzkiego, w wykonaniu grupy tanecznej „CREBLERS”. Artyści za każdym razem zbierali gromkie brawa. Organizator przygotował dla wszystkich uczestników przekąski, ciasto oraz napoje. A na koniec wszystkie dzieci otrzymały niespodzianki ukryte w paczkach. Kilka godzin upłynęło bardzo szybko.

Wszyscy uczestnicy zabawy zostali naładowani pozytywną energią.

Fotografie z Balu do obejrzenia