STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Orzeczenie o niepełnosprawności
Autor: Stowarzyszenie
Dodano:
Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych
Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych

Głównymi aktami prawnymi przy orzekaniu niepełnosprawności są:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pobierz plik

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 roku w sprawie zasad orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pobierz plik

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. pobierz plik

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach:

www.warszawaorzekanie.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl