STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Klasyfikacja mózgowego porażenia dziecięcego
Autor: Dr hab. n. med. Prof. UR Sławomir Snela
Dodano: 2009-03-05
Kategoria: Mózgowe porażenie dziecięce
Każda idealna klasyfikacja powinna być powtarzalna, czuła, specyficzna i mieć wartość prognostyczną. Zmieniający się w czasie obraz kliniczny oraz stan funkcjonalny chorych z m.p.dz. wynika ze swoistej ewolucji zaburzeń neurologicznych zachodzących u rosnącego dziecka. Utrudnia to przyjęcie właściwego podziału.
Początkowe tendencje do klasyfikowania m.p.dz. z punktu widzenia neuroanatomopatologicznego ustępowały z czasem klasyfikacjom kliniczno –neurofizjologicznym obejmującym rodzaj patologii w mięśniach oraz rozkład topograficzny niedowładów. Współcześnie obserwowana jest tendencja do upraszczania klasyfikacji.

Stosowane są dwie podstawowe klasyfikacje.

Podział wg Ingrama z 1955r:
1.Obustronne porażenie kurczowe (diplegia) – (w stopniu -lekkim, umiarkowanym, ciężkim)
 • niedowład kończyn dolnych
 • niedowład 3 kończyn
 • niedowład 4 kończyn
 • 2. Porażenie połowicze ( hemiplegia) – (w stopniu - lekkim, umiarkowanym, ciężkim)
 • lewostronne
 • prawostronne
 • 3.Obustronne porażenie połowicze ( hemiplegia bilateralis)
  4.Zespół móżdżkowy
  5.Zespół pozapiramidowy
 • postać dystoniczna
 • postać atetotyczna
 • postać pląsawicza
 • postać z częstymi zmianami napięcia mięśniowego
 • 6.Postacie mieszane.

  Podział wg Hagberga (1984r):
  1. Zespoły spastyczne: tetraplegia, diplegia, hemiplegia
  2. Zespoły móżdżkowe: wrodzona ataksja
  3. Zespoły dyskinetyczne: postacie atetotyczne ( choreoatetoza), postacie dystoniczne