Komórki Macierzyste w Neurologii

Komórki Macierzyste w Neurologii Dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk Klinika Neurologii Dziecięcej USD w Lublinie W każdym żywym organizmie, systematycznie powstają nowe komórki, które następnie dojrzewają, różnicują się w bardziej wyspecjalizowane a na koniec po ściśle określonym czasie, zapisanym w ich materiale genetycznym, obumierają. Nowych pokoleń dostarczają komórki macierzyste (KM). Są one niezróżnicowane i zdolne do dojrzewania, podziału przez czas nieokreślony, samoodnawiania i do tworzenia bardziej wyspecjalizowanych komórek. Komórki macierzyste można podzielić na cztery kategorie: : totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne (np krwiotwórcze komórki macierzyste – KKM lub mezenchymalne komórki macierzyste – MKM) oraz unipotencjalne. Coraz częściej w medycynie znajdują zastosowanie MKM. Mezenchyma oznacza rozwijającą się tkankę łączną zarodka, wywodzącą się głównie z mezodermy. Mezenchymalne komórki macierzyste jak inne komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do samoodnawiania (posiadają zdolność wytwarzania komórki potomnej podobnej do komórki macierzystej). Pojedyncza komórka posiada zdolność różnicowania się w wiele linii komórkowych oraz in vivo są zdolne do odtworzenia tkanek, w które są mogą się różnicować. MKM można izolować z wielu źródeł w organizmie. Najczęściej wykorzystywanym jest szpik kostny oraz tkanka tłuszczowa. Ponadto komórki te występują w krwi pępowinowej, łożysku, miazdze zębów mlecznych, płynie maziowym, więzadle przyzębowym, migdałkach, przytarczycy, mięśniach szkieletowych, oponie twardej, chrząstce oraz skórze. Zostały one również wyizolowane z galarety Whartona (Wharton jelly), opisanej po raz pierwszy przez doktora Thomasa Whartona (1614-1673) w 1656 roku. Przez ISCT (International Society for Cellular Therapy) zostały ustalone kryteria jakie musi spełniać populacja komórek żeby można ją było uznać za populację macierzystych komórek mezenchymalnych. Są to: ekspresja charakterystycznych antygenów, samopowielanie, różnicowanie w tkanki kostną, chrzęstna, mięśniową czy nerwową, funkcje ułatwiające wszczepienie przeszczepionych komórek hematopoetycznych oraz działanie immunomodulujące. Te szczegółowe kryteria...

9 luty 2014 r. Karnawałowa impreza dla dzieci z porażeniem mózgowym

W niedzielę 9 lutego 2014 r. w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym zorganizowało imprezę karnawałową dla dzieci i rodzin osób cierpiących na mózgowe porażenie. Kilkadziesiąt rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi przybyło na „Bal karnawałowy” na którym, dzieci i rodziców czekały niezapowiedziane atrakcje i niespodzianki. Na scenie wystąpił: zespół Teatru Domowego z przedstawieniem pt. „Smok wawelski”. Nie zabrakło również magii, iluzjonista „TOMAS” pytał dzieci czy wiedzą na czym ta dyscyplina polega. Szczególne wrażenie na wszystkich uczestnikach balu wywarł pokaz tańca irlandzkiego, w wykonaniu grupy tanecznej „CREBLERS”. Artyści za każdym razem zbierali gromkie brawa. Organizator przygotował dla wszystkich uczestników przekąski, ciasto oraz napoje. A na koniec wszystkie dzieci otrzymały niespodzianki ukryte w paczkach. Kilka godzin upłynęło bardzo szybko. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali naładowani pozytywną energią. Fotografie z Balu do...