Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Autor: Stowarzyszenie Dodano: Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. z 2008 r. Dz. U. Nr 14 poz. 92) pobierz plik do zadań powiatu należy m. in. dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Szczegółowe uregulowania znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.). pobierz plik Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:...

Turnusy rehabilitacyjne

Autor: Stowarzyszenie Dodano: Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych Korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie: 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub 3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia. Warunki przyznania dofinansowania organizatorowi turnusu określone zostały w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. pobierz plik Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie:...

Orzeczenie o niepełnosprawności

Autor: Stowarzyszenie Dodano: Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych Orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych Głównymi aktami prawnymi przy orzekaniu niepełnosprawności są: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pobierz plik 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 15 lipca 2003 roku w sprawie zasad orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności pobierz plik 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. pobierz plik Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach: www.warszawaorzekanie.pl...

Wykaz ważniejszych ustaw

Autor: Stowarzyszenie Dodano: Kategoria: Prawa osób niepełnosprawnych Teksty ważniejszych ustaw 1. Ustawa Konstytucja RP zobacz ustawę 2. Ustawa kodeks pracy zobacz ustawę 3.Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy zobacz ustawę 4. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobacz ustawę 5. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej zobacz ustawę 6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zobacz ustawę 7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego na wypadek choroby i macierzyństwa zobacz ustawę 8. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zobacz ustawę 9. Ustawa z dnia 30 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zobacz ustawę 10. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zobacz ustawę 11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach zobacz ustawę 12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zobacz ustawę 13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zobacz ustawę 14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o wolontariacie zobacz ustawę 15. UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych zobacz ustawę 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobacz...