STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Prof. J.Becher, holenderski specjalista w leczeniu MPD spotkał się z rodzicami ze Stowrzyszenia
Autor: Małgorzata Morawska
Dodano: 2010-03-18


W dniu 15 marca 2010 w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy odbyło się spotkanie rodziców dzieci z porażeniem mózgowym z profesorem Julesem Becherem z Kliniki Rehabilitacji Centrum Medycznego Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie.

Od kilku lat w ramach działań Fundacji Wanda Fonds prof. Becher kieruje zespołem holenderskich lekarzy i terapeutów, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie w leczeniu i rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, polskim specjalistom.

Tematem ostatniego spotkania z rodzicami były współczesne metody leczenia porażenia mózgowego u dzieci.

Na początku profesor Becher przedstawił i omówił system klasyfikacji funkcji motorycznych u dzieci z MPDz (GMFCS) na który składa się 5 poziomów. Każdy określa funkcjonalne umiejętności ruchowe dziecka w danym wieku w zależności od stopnia niezależności ruchowej, potrzeby korzystania z pomocy i sprzętu przy chodzeniu, wchodzeniu po schodach i pokonywaniu większych odległości. Poziom I oznacza najwyższy stopień umiejętności, poziom V - najniższy.

Następnie rodzice zapoznali się ze stosowanymi obecnie metodami leczenia porażenia mózgowego takimi jak :

- toksyna botulinowej typu A - domięśniowe iniekcje powodujące wyłączenie funkcji mięśni spastycznych na skutek odwracalnego uszkodzenia przekaźnictwa nerwowego,

- pompa baklofenowa - osłabienie spastyczności poprzez podanie leku - baklofenu, wprost do układu nerwowego za pomocą cewnika i pompy wszczepionej podskórnie,

- selektywna tylna rhisotomia - operacyjne przecięcie części selektywnie wybranych korzeni nerwowych w kanale rdzenia kręgowego odpowiedzialnych za zwiększone napięcie mięśni.

W kolejnej części spotkania profesor odpowiadał na pytania rodziców dotyczących m.in. bezpieczeństwa i skuteczności wcześniej omówionych metod leczniczych.