STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Wystwa Patrzeć z nadzieją w Siedlcach, 5 maja 2010 r.
Autor: Stowarzyszenie
Dodano: 2010-05-12
5 maja 2010 w Novym Kinie w Siedlcach, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych odbył się wernisaż wystawy fotograficznej ,,Patrzeć z nadzieją’’. Gości zgromadzonych w nowoczesnym gmachu kina siedleckiego przywitała Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym pani Ewa Jagiełło. Uroczystego otwarcia wernisażu dokonał pan Wojciech Kudelski Prezydent Miasta Siedlce. Wśród licznie zgromadzonych gości byli obecni przedstawiciele władz samorządu i miasta, pracownicy uczelni, szkół siedleckich oraz młodzież.

Podczas otwarcia wystawy prezes Stowarzyszenia Ewa Jagiełło podkreśliła, że Polska na tle innych krajów rozwiniętych ma jeszcze sporo zaniedbań w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Zwróciła uwagę na brak spójnej komunikacji i działania Ministerstw Zdrowia, Edukacji oraz Pracy i Polityki Społecznej. Zaznaczyła też, że osoby niepełnosprawne potrzebują nowoczesnych metod, które będą ułatwiały ich leczenie i życie.

Po uroczystości otwarcia wystawy w sali kinowej odbyło się spotkanie niepełnosprawnej młodzieży z uczniami szkół siedleckich. Osoby niepełnosprawne, z różnymi niepełnosprawnościami opowiadały o swoim życiu, pasjach, pokonywaniu barier i przekraczaniu granic swej niepełnosprawności.

Swoje historie opowiedzieli studenci Akademii Podlaskiej: Magdalena Grunt, niewidoma studentka polonistyki 5 roku, Michał Owczarek, pływak, medalista wielu imprez sportowych osób niepełnosprawnych, Andrzej Rozbicki, który jako jeden z pierwszych niesłyszących w Polsce miał wszczepiony implant słuchowy dzięki któremu słyszy i rozmawia. Student Michał Moryl zaprezentował samodzielnie wyreżyserowany film mówiący o jego licznych pasjach i fascynacjach. Wśród innych zaprezentowanych filmów znalazł się obraz pokazujący skok ze spadochronem Tomasza Feliszewskiego, prawnika i socjologa z dziecięcym porażeniem mózgowym. W świat osób niesłyszących wprowadził widzów film "Skowronki ciszy", na którym wiersze, na tle przejmującej muzyki, "mówili" językiem migowym niesłyszący studenci.

W wesoły nastrój wprowadził zebranych kabaret PANT, który zaprezentował zabawne widowisko pantomimiczne. Zespół tworzą niesłyszący studenci Akademii Podlaskiej. W rytm muzyki boolywood zatańczyli członkowie Zespołu Tanecznego "Boolywood" Terapii Zajęciowej Caritas pod kierownictwem pani Alicji Mul.

Spotkanie na sali kinowej prowadzili niepełnosprawni absolwenci Akademii Podlaskiej: pan Krzysztof Kalinowski doktorant tej uczelni oraz student Tomasz Śmiechowski.

Siedlecką wystawę współorganizowali: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Dokumentację fotograficzną obchodów wykonał student Akademii Podlaskiej Karol Niewęgłowski.
Wystawa "Patrzeć z nadzieją w holu głównym kina w Siedlcach
Prezes Stowarzyszenia Rodzciców Dzieci z Porażeniem Mózgowym Ewa Jagiełło podczas uroczystego otwarcia wystawy
Prezydent miasta Siedlce Wojciech Kudelski uroczyście otwiera wystawę
Hol główny kina
Hol główny kina
II część siedleckich obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych - spotkanie młodzieży na sali kinowej
Prowadzący spotkanie K.Kalinowski i T.Śmiechowski
Nauka języka migowego
Wystep kabaretu PANT
Michał Moryl człowiek wielu pasji
Występ Zespołu Tanecznego ,,Boolywood’’ Terapii Zajęciowej Caritas
Magdalena Grunt pokazuje uczniom jak wygląda maszyna do pisania brajlem
Młodzież miała okazję doświadczyć jak ciężko jest pokonywać przeszkody na wózku inwalidzkim