STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Wystawa "Patrzeć z nadzieją" w Lublinie, 12-20 paździenika 2010 r.
Autor: Stowarzyszenie
Dodano: 2010-10-19
Zdjęcia w gmachu Urzędu Wojewódzkiego
Wystawę w Urzędzie Wojewódzkim otworzyły trzy kobiety: wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska, posłanka Joanna Mucha, Ewa Jagiełło, Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z MPD
goście zaproszeni na uroczystość otwarcia dopisali