STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Wystawa „Patrzeć z nadzieją” zaprezentowana w studiu TVP w Katowicach
Autor: Stowarzyszenie
Dodano: 2011-06-01
Zdjęcia z wystawy „Patrzeć z nadzieją” zostały pokazane podczas debaty nt. sytuacji osób niepełnosprawnych, która odbyła się 31 maja w studio TVP w Katowicach. Konferencja była zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Debatę uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Mariusz Kleszczewski. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, w tym - reprezentujący władze centralne: Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Poseł Marek Plura - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych. A także dr Maria Zrałek z Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Peter Kercher, reprezentujący Europejski Instytut Projektowania i Niepełnosprawności (EIDD) oraz Anna Wandzel - Dyrektor Regionalnego Oddziału PFRON w Katowicach.
uczestnicy debaty
uczestnicy debaty