STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym aktywnie włącza się do obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Autor: Stowarzyszenie
Dodano: 2009-05-07


5 maja 2009 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, otwierając wystawę fotograficzną „Patrzeć z nadzieją” zainaugurował w Sejmie RP obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Do Sejmu licznie przybyli członkowie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, które było organizatorem i pomysłodawcą wystawy. Przedstawicieli Stowarzyszenia zaprosił do Sejmu Pan Poseł Marek Plura, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Marszałek Sejmu, który objął patronat nad wystawą, spotkał się z bohaterami prezentowanych fotografii oraz ich rodzinami. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych stał się pretekstem do rozmów między parlamentarzystami, a członkami Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym. Stowarzyszenie przedstawiło politykom swoje problemy oraz zaproponowało rozwiązania prawne, które mogą przyczynić się do usprawnienia systemu opieki nad dziećmi z porażeniem mózgowym. Na ręce Marszałka członkowie Stowarzyszenia złożyli petycję, w której postulują konieczne zmiany w ustawodawstwie polskim, mające przyczynić się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Założenia petycji przybliżyła mediom podczas konferencji prasowej przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym Pani Vanessa Grzybowska.

Poza kamerami dzieci i rodzice ze Stowarzyszenia spotkali się z Panem Marszałkiem w zaciszu jego gabinetu, gdzie jeszcze raz Pani Prezes Stowarzyszenia zapoznała Pana Marszałka z głównymi postulatami petycji. Kancelaria Sejmu zorganizowała ponadto wycieczki po gmachu parlamentu, z których chętnie skorzystały dzieci wraz z rodzicami.
List od Pana Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego
Tablica informacyjna wystawy
Fotografie w sejmowej przestrzeni
Rodzicie i dzieci w oczekiwaniu na uroczyste otwarcie wystawy
Pani Prezes Ewa Jagiełło wręcza petycje od rodziców dla Pana Marszałka Bronisława Komorowskiego
Natalka i Franek wręczają prezent dla Pana Marszałka Bronisława Komorowskiego
Pan Marszałek Bronisław Komorowski nie kryje radości
Olek w imieniu dzieci i rodziców dziękuje Panu Posłowi Markowi Plurze za zaproszenie do Sejmu
Olek w imieniu dzieci i rodziców dziękuje Panu Posłowi Markowi Plurze za zaproszenie do Sejmu
Pani Minister Elżbieta Radziszewska pomaga Olkowi
Wspólne zwiedzanie wystawy
Spotkanie dzieci i rodziców z Panem Marszałkiem Bronisławem Komorowskim w jego gabinecie
Spotkanie dzieci i rodziców z Panem Marszałkiem Bronisławem Komorowskim w jego gabinecie
Od lewej Pan Poseł Marek Plura, Prof. Marek Jóźwiak, Pani Beata Jagiełło z Alkiem, Pani Ewa Jagiełło, Pani Minister Elżbieta Radziszewska, Pan Marszałek Bronisław Komorowski
Spotkanie dzieci i rodziców z Panem Marszałkiem Bronisławem Komorowskim w jego gabinecie
Wiktorek jeden z bohaterów wystawy wraz z tata
Natalka,bohaterka wystawy oraz Franek autor obrazu sprezentowanego od dzieci dla Pana Marszałka
Piotruś bohater wystawy wraz z rodzicami na spotkaniu z Panem Marszałkiem
Spotkanie dzieci i rodziców z Panem Marszałkiem Bronisławem Komorowskim w jego gabinecie
Zwiedzanie gmachu Sejmu
Zwiedzanie gmachu Sejmu
Zwiedzanie gmachu Sejmu
Zwiedzanie gmachu Sejmu
konferencja prasowa z udziałem Pana Posła Marka Plury, Vanessy Grzybowskiej, Przedstawicielki Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Ministra Jarosława Dudy
konferencja prasowa z udziałem Pana Posła Marka Plury, Vanessy Grzybowskiej, Przedstawicielki Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Ministra Jarosława Dudy