STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI
   Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
Baner część 1Baner część 2
Wystawa „Patrzeć z nadzieją” w Dębicy
Autor: Stowarzyszenie
Dodano: 2009-11-30


Od 16 października do 3 listopada mieszkańcy Dębicy (woj. podkarpackie) mieli okazję oglądać wystawę „Patrzeć z nadzieją”. Stowarzyszenie było gościem władz powiatu i lokalnych działaczy społecznych.

Fotografie można było oglądać w holu Galerii Dębickiej a następnie w Starostwie Powiatowym w Dębicy. Wystawa towarzyszyła spotkaniu samorządowców oraz pracowników socjalnych z ministrem i senatorem Jarosławem Dudą - Pełnomocnikiem Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych (28.10.2009 r.) oraz posłami na Sejm RP Markiem Plurą Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu d/s. Osób Niepełnosprawnych i Renatą Butryn.

Tematem spotkania z udziałem Starosty Władysława Bielawy były „Problemy prawne, organizacyjne i socjalne osób niepełnosprawnych w powiecie dębickim”. Minister J. Duda zapewnił zebranych, że jest za uchwaleniem ustawy antydyskryminacyjnej, która ma na celu ułatwienie podejmowania pracy i załatwiania codziennych spraw przez osoby niepełnosprawne. Ustawa powinna trafić jeszcze w tym roku do sejmu.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym skierowała list do uczestników panelu dyskusyjnego, w którym podkreśliła, że nieustannie „konieczne jest zwracanie uwagi opinii publicznej na trudności na jakie napotykają w życiu codziennym osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin. Dlatego też Stowarzyszenie zamierza pokazać wystawę w jak największej liczbie polskich miast i niezmiernie docenia wagę takich spotkań, podczas których poruszane są problemy prawne, organizacyjne i socjalne osób niepełnosprawnych.”.
galeria handlowa w Dębicy
Wystawa w dębickiej galerii
prezentacja zdjeć w gmachu Starostwa Powiatowego w Dębicy
Starostwo Powiatowe w Dębicy
wystawa towarzyszyła spotkaniu dębickich samorządowyców z ministrem J. Dudą w Starostwie Powiatowym